עובד סוציאלי קליני ועוסק בתחום ההתמכרויות שנים רבות בטיפול, הדרכה, הכשרה ולימוד
מחבר הספר “התמכרות והחלמה”, 2007