פניה לטיפול הנה תהליך מורכב שלעתים אורך זמן. עולות שאלות והתלבטויות באשר לצורך עצמו, חששות באשר ליכולת לסייע ואפילו שאלות לגבי איך להתנסח ולהסביר.

הקו החם הוא מענה מהיר וישיר, אינו מחייב הזדהות או התחייבות למפגש. ניתן להתקשר בכל עת ובכל שאלה.

קו טלפון למידע וייעוץ– הקו מיועד לכל מי שבעיית ההימורים נוגעת בו: למהמר עצמו בני משפחה וחברים לשאלות ולקבלת מידע והכוונה בנושא.

מספר הטלפון : 054-5269336

בעיית ההימורים מבודדת את המהמר מהקרובים אליו, ואת בני משפחתו מהקרובים אליה.

אל תישארו לבד!