• המרכז הישראלי שם לו למטרה לייעץ ולטפל במהמרים ובני משפחותיהם תוך מתן שירות טיפולי , מקצועי ואיכותי.
  •  פיתוח שירותים מגוונים בתחום בעיית ההימורים קידום הידע ומענה לצרכים בתחום.