Blog

מזל!?

הגיע יום שלישי והילד הביא הביתה 120,000 שקלים במזומן! אני חוזר מהעבודה ולא מאמין למראה עיני כי לא ידעתי כלום על ענייני הימורים… חשבתי לעצמי, איזה יופי, היה לילד מזל  והוא הרוויח בהגרלה, מה עוד שלא שאלתי יותר מדי מתוקף עיסוקיי. חודש לאחר מכן קיבלתי טלפון ושליח למקום העבודה המכובד ובו התבקשתי לשלם 420,000 ש”ח כי הילד הפסיד. אז התחלתי להתעניין ולשאול שאלות…

דילוג לתוכן