Blog

הפרעת קשב והיפראקטיביות: שער פוטנציאלי להימורים פתולוגיים

הפרעת קשב והיפראקטיביות: שער פוטנציאלי להימורים פתולוגיים

מתוך מאמרה של HILMA HALME

הפרעת קשב וריכוז (ADHD) היא הפרעה התפתחותית נוירופסיכיאטרית המאופיינת בקשיי ריכוז, היפראקטיביות ואימפולסיביות. בעבר נמצא כי הפרעת קשב וריכוז מגבירה את הסבירות להימורים בקרב בני נוער. הימורים אצל בני נוער הם בעלי השלכות על עתידם, כאשר ככל שגיל ההימורים נמוך יותר כך בעיית ההימורים תהיה חמורה יותר.

הפרעת הימורים מתקשרת עם בעיות כלכליות, חוקיות, חברתיות ובריאותיות, כמו גם עם חובות כבדים, בעיות תעסוקתיות, שימוש בחומרים, אישיות אנטיסוציאלית ומחשבות אובדניות. יש מתאם עם תחלואה נוספת, בעיקר הפרעות מצב רוח ושימוש בחומרים. הצטברו עדויות מצרפת וקנדה כי מחצית מהסובלים מהפרעת הימורים סובלים גם מהפרעת קשב וריכוז. המחקרים מראים כי הפרעת הקשב אובחנה לפני שהתחילו ההימורים.

המחקרים הראשונים על הקשר בין הימורים להפרעת קשב נערכו לפני כעשרים שנה. הם השתמשו במידע רטרוספקטיבי והראו כי מהמרים פתלוגים דיווחו על רמה גבוהה של סימפטומים התנהגותיים וקוגניטיביים הקשורים בהפרעת קשב וריכוז, בעיקר אימפולסיביות. הוחלט כי הפרעת קשב הנה גורם סיכון להתפתחות הפרעת הימורים. ״מודל הנתיבים״ של בלסקזינסקי ונואר משנת 2002 הציע כי תכונות הקשורות באימפולסיביות, כמו הפרעת קשב, יחד עם פגיעות רגשית, פגיעות ביולוגית וגורמים סביבתיים, מהווים פרהדיספוזיציה להתנהגויות ותפיסות לגבי הימורים ונתיב להתפתחות הפרעת הימורים. התפקיד של הפרעת הקשב בהתפתחות בעיית ההימורים יוחס בעיקר לאימפולסיביות. מאז נערכו מחקרים רבים שביססו את הקשר בין שתי ההפרעות כתחלואה כפולה ללא עיסוק בשאלה מדוע והאם קיים קשר סיבתי בין הפרעת קשב בילדות להתפתחות הפרעת הימורים. מצד אחד הפרעת הקשב יכולה ליצור פגיעות גנטית הפוגעת בתהליכים רגשיים וקוגניטיביים, או לייצר סביבה חברתית היוצרת פרופיל ייחודי של מהמרים פתלוגיים עם הפרעת קשב. מטרה: סקירה זו נועדה לנתח את הקשר בין ADHD להימורים פתולוגיים, ולזהות את המשתנים המנבאים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים.

במחקר זה נסקרו עשרה מחקרים לגבי אנשים עם היסטוריה של תסמיני ADHD ובעיות הימורים.

התוצאות מראות מתאם חזק בין הפרעת קשב עם היפראקטיביות להפרעת הימורים פתולוגיים.

למעשה רק אחד מתוך עשרת המחקרים לא מצא קשר בין הפרעת קשב להימורים. ארבעה מתוך ששה מחקרים הראו שהיסטוריה של הפרעת קשב העלתה את חומרת תסמיני ההימורים.

תת הסוג הפרעת קשב וריכוז המאופיין בהיפראקטיביות ואימפולסיביות נקשר באופן עקבי עם חומרת הפרעת ההימורים בעוד הבדלים מין, גיל ומנת משכל לא היוו גורמים מתווכים משמעותיים. לפיכך, ADHD עלול להיות בעל תפקיד סיבתי או מתווך בבעיות הימורים.

קיימות ראיות ראשוניות לכך ש ADHD יכול להוביל לפרופיל מסוים של התנהגות הימורים, אשר אינו מבוסס רק על אימפולסיביות, אלא על מודל ביופסציוסוציאלי שלם. נדרש כמובן מחקר נוסף על משתנים נוירוביולוגיים נוספים על מנת להסיק על קיומו של קשר סיבתי.

הממצאים מלמדים כי הטבע האימפולסיבי של בעלי הפרעת קשב והפרעת הימורים נובע מחוסר יכולת לדחות סיפוקים ולעכב תגובות בטרם הפכו לעוצמתיות. דבר זה עולה בקנה אחד עם ההפרעה הנירוביולוגית של הפרעת הקשב שהיא הנמכה של השליטה הקוגניטיבית הפרהפרונטלית, ומערכת הדופמין במערכת הגמול. לדוגמה, ילדים עם ADHD מפגינים רגישות לגודל הגמול ולתדירות שלו, ומעדיפים תגמול קטן יותר שהתדירות שלו גבוהה תוך התעלמות מגודל המחיר או העונש. הם בוחרים תגמולים קטנים בתדירות גבוהה יותר על פני תגמול גדול יותר בטווח הרחוק. כך מהמרים בעלי הפרעת קשב יוצרים קבוצה ייחודית בשל הקשיים במערכת הגמול והפגיעות בהתפתחות הקוגניטיבית.

נמצאה שכיחות גבוהה של תחלואה כפולה בין מהמרים בעלי הפרעת קשב להפרעות מצב רוח וחרדה.  דבר זה נתמך על ידי ממצאים של בעיות רגשיות ותכונות אישיות נוירוטיות המגבירות פגיעות  להפרעות מצב רוח וחרדה. ישנה סברה שמהמרים בעלי הפרעת קשב משתמשים בהימורים על מנת להתמודד עם מתח ורגשות שליליים. כך הפרעת קשב וריכוז עלולה לתרום הן להתפתחות והן להתמשכות של בעיית ההימורים.

העברתה של הפרעת הימורים מקטגוריית הפרעות בשליטה על דחפים לקטגוריית ההתמכרויות נובעת מכך שנראה כי אימפולסיביות אינה הסיבה להתפתחות הפרעת ההימורים. עם זאת, הפרעת קשב הכוללת היפראקטיביות ואימפולסיביות הנה גורם מתווך. לא ניתן לקבוע קשר סיבתי ללא לפני מחקרי אורך נוספים. המודל הסיבתי הבולט ביותר להתפתחות בעיות הימורים יכלול אינטראקציה בין הפרעת קשב עם היפראקטיבית-אימפולסיבית לבין הפרעות פנימיות הכוללות אפקט שלילי, בעיות רגשיות ותחלואה כפולה.

מחקר זה מדגיש את הצורך במודל ביו פסיכוסוציאלי מאוחד.בנוסף, שכיחות גבוהה של הימורים בקרב אנשים עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD) מצביעה על צורך באסטרטגיות התערבות מוקדמות.

אם תרצו להתייעץ עם מדריכת הורים מומלצת לגבי חינוך ילד בעל הפרעות קשב וריכוז תוכלו לעשות זאת גם, אל תשכחו – ניתן לקבל כלים להתמודדות בכל גיל ובכל שלב.

Maastricht Student Journal of Psychology and Neuroscience 2016

דילוג לתוכן