Blog

המוח מתעתע

ואז לאחר יום של רווחים הגונים בתוך ים הפסדי האתמול, התגנבה מחשבה לראשי, : “מצאתי את השיטה, אוכל להמשיך להמר ולהרוויח”.

רכשתי כספת ניידת והפקדתי בה את חבילת המזומנים כאשר הם מסודרים במסדר חיילים ואני חולם עליהם בלילה ואומר לעצמי ביום שני בשבוע, כי מחר אהמר רק על מקצת מהכסף ואף אסתפק גם ברווח קטן של אלפים בודדים.
התעוררתי ביום שישי של אותו שבוע כאשר הכספת ריקה מתוכן ואני חייב עוד סכום כפול, מהסכום שהיה לי ביום ראשון ועיקר הבעיה הייתה, כיצד אכנס לשישי שבת ללא אספקת חמצן בדמות שליחת אין ספור טפסים וחיפוש אחר נותני קרדיט וחוזר חלילה ……………………..
דילוג לתוכן