Blog

הורידו שניה את העיניים מהמסך – מכורים גרסת 2023

מרבית הציבור מודעים וערים להתמכרויות לחומרים מזיקים דוגמת התמכרות לעישון, התמכרות לאלכוהול והתמכרות לסמים, וגם להתמכרויות התנהגותיות דוגמת התמכרות להימורים ניתן מקום ומודעות, לסימנים ולהשפעות על המכור וסביבתו.

אלא שהמאה העשרים ואחת הולידה לא מעט פיתויים, הרגלים וטכנולוגיות, שהדרך משימוש סביר ומועיל בהן להתמכרות היא דרך קצרה במיוחד.

ד”ר אמנון מיכאל, מנכ”ל עמותת הדרך- אשר חרטה על דגלה את ההכרה בהתמכרות כמחלה והטיפול בה, וחמישה מרכזי מיל”ה- מרכזים טיפוליים יומיים ואשפוזיים לטיפול בהתמכרויות- מסביר על תופעת ההתמכרות למסכים, מה הופך את המשתמש למכור וכיצד ניתן לטפל בהתמכרות.

ד”ר מיכאל מתייחס לפני הכל לשלבים בדרך להתמכרות, ומצביע על ההתמכרות כשלב מתקדם בו המחלה זקוקה לטיפול ולעזרה. יחד עם זאת, זיהוי הסימנים המוקדמים לשימוש יתר ולדרך המובילה להתמכרות, עשויים להיות קלים יותר לטיפול.

איך מזהים שימוש יתר שעשוי להוביל להתמכרות?

התקופה שמובילה להתמכרות היא תקופה של היסחפות, בה השימוש במכשיר הנייד הופך ממהנה ומשרת את הצורך- לצורך בפני עצמו. ריבוי שעות מסך, קושי להתנתק מן המסך, התנהלות דרך המסך גם באירועים וסיטואציות שאינם מחייבים זאת- כל אלו יצביעו על היסחפות.

ההתמכרות עצמה היא שלב קיצוני יותר ומתאפיינת באובדן של תפקודים. 

חוסר שליטה בתפקוד כתוצאה מתלות במסך עשויה לבוא לידי ביטוי בהתנהגויות שונות דוגמת: איחורים לעבודה/לימודים בשל החיבור התמידי למסך, שימוש במסך במסגרות ובסיטואציות לא מותאמות ואף אסורות בחוק (נהיגה, במעמד פגישה מקצועית או הרצאה), תחושת קושי ומגבלה בעת ניתוק מהמסך מכל סיבה.

כאשר המשתמש חווה אובדן שליטה ומרגיש כי הוא מנוהל למעשה באמצעות השימוש במסך- קיימת בעיה מהותית וניתן להגדיר זאת כהתמכרות. 

מה ההשלכות של התמכרות למסך?

המסכים חדרו לחיינו בשני העשורים האחרונים, ומוסיפים להתפתח ולמשוך את תשומת לבנו. ההשלכות המיידיות מצביעות על אובדן התקשורת הבין אישית, קשיים חברתיים ורגשיים, הסתגרות, אובדן חיבור מציאות ואף דיכאון. השפעות לטווח הארוך טרם הוכחו עדיין אולם ניתן להניח שיכללו את כל הללו ואחרות.

איך מטפלים בהתמכרות למסכים?

בשונה מהתמכרויות לחומרים מזיקים ולהימורים, בהן הגמילה היא חדה, מסכים מהווים חלק מחיינו ולרוב לא ניתן לעקור אותם ולהפסיק לחלוטין את השימוש בהם, לכן התמכרות למסכים היא שונה.

עמותת דרך והמרכזים הטיפוליים מציעים מגוון מסגרות טיפול הכוללות קבוצות תמיכה ושיח, קבוצות טיפול, מתן כלים ישימים לקביעת גבולות, זמן ואופן השימוש במסך, כמו גם יצירת מערך משפחתי תומך הכולל דוגמא אישית. 

במקרים שלחוסר שליטה בשימוש במסך, בין אם בקרב ילדים ובני נוער, ובין אם בקרב מבוגרים, מומלץ לפנות לסיוע ולטיפול, מתוך הבנה שהתמכרות היא מחלה הדורשת התערבות מקצועית ויצירת מרחב טיפולי מקבל שאינו שיפוטי, לצד מרחב סביבתי-משפחתי מכיל ותומך. 

Post a comment

דילוג לתוכן