Blog

גיל תחילת ההימורים, חומרת ההימורים ובעיות בריאות אצל מהמרים מבוגרים

גיל תחילת ההימורים, חומרת ההימורים ובעיות בריאות אצל מהמרים מבוגרים

מתוך מאמרם של:

Alesia N. Burge, B.A., Robert H. Pietrzak, M.P.H., Cheryl A Molina, M.A., and Nancy M. Petry, Ph.D.

המחקר בדק את הקשר בין גיל ההימור הראשון לבין חומרת ההימורים ובעיות הנלוות אליהם אצל מהמרים מבוגרים. חמישים ושניים מהמרים שעברו את גיל 65 היו הנבדקים במחקר. הגיל הממוצע בו התחילו להמר היה 21. ככל שהגיל היה מוקדם יותר המהמרים הימרו בתדירות גבוהה יותר והיו להם יותר בעיות רפואיות ופסיכיאטריות. נתונים אלה מצביעים על כך שהימורים המתחילים בגיל הנעורים מעלים את הסבירות לבעיות שונות לאורך החיים.

בימינו הימורים מתחילים בגילאים צעירים והדבר מגביר את הסיכוי להתמכרות להימורים. התופעה נראית גם בשימוש והתמכרות לאלכוהול.

המהמרים שהחלו להמר בגיל צעיר יותר, מהמרים לרוב במשחקי קלפים, בעלי בעיות רפואיות כרוניות, בעלי בעיות פסיכיאטריות ומקבלים טיפול תרופתי לבעיות אלו.

באופן מפתיע לא נמצאו הבדלים בין מהמרים שהחלו להמר מוקדם לאחרים, בנוגע לשימוש בסמים ואלכוהול, על אף כי ידוע על קשר הדוק בין הימורים אצל בני נוער לבין שימוש בחומרים.

אמנם המחקר כלל כמות נבדקים מצומצמת, והנתונים הם על סמך הדיווח העצמי של המשתתפים לגבי ארועים שקרו עשרות שנים קודם לכן, אבל רוב המחקרים בתחום ההימורים נעשים על מהמרים שפנו לטיפול ואילו מחקר זה נעשה על מהמרים מהאוכלוסייה הרחבה. עובדה זו מעלה את היכולת להכליל ממנו לגבי האוכלוסייה כולה.

psychiatry service דצמבר 2004

 

דילוג לתוכן