Blog

בדידות

פגשתי אותו בבית חולים בעיצומו של טיפול כימותרפי.
20 שנות הימורים ניכרים על פניו.
שבור רצוץ ועייף,
אף אחד לא בא ולא מתקשר.
אה כן נזכרתי, עאבד מתקשר כי הוא חייב לו ריבית על הכסף שלווה ולא מעניין אותו שהוא ספוג כימותרפיה ורוצה את הריבית שלו ואחכ שימות.
חי במחסן כי גם את הקצבה לחולים לוקחת גרושתו עבור שלושת ילדיו הקטנים.
״ אולי אם אצליח להחלים אתחיל חיים חדשים שאני כבר לא מכיר ״ אמר לי ושתק …..
דילוג לתוכן